DESPRE NOI

Societatea Antreprenorială Studențească din cadrul Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia a fost înființată în anul 2017 și are ca misiune crearea unui mediu propice și un cadru complementar pentru susținerea și dezvoltarea spiritului antreprenorial al studenților.

SAS UAB reprezintă un mecanism de sprijinire, dezvoltare și încurajare a spiritului antreprenorial în mediul universitar în vederea creșterii competitivității universității în mediul socio-economic contemporan.

Activitatea SAS se adresează:

a) studenţilor instituţiei de învăţământ superior în care funcţionează, indiferent de programul de studiu pe care aceştia îl frecventează sau de forma de învăţământ, inclusiv studenţilor veniţi la studii prin programe de mobilităţi;

b) absolvenţilor proprii în primii 3 ani de la absolvire

Atribuţii principale ale SAS UAB

a) elaborarea de materiale destinate informării şi orientării studenţilor în realizarea planurilor de afaceri şi/sau proiectelor de finanţare, raportat la faptul că posibilitatea sistemului educaţional universitar de a produce într-un termen mediu competenţele solicitate de mediu socioeconomic este în continuă schimbare;

b) organizarea de activităţi de mentorat pentru studenţii care vor să înfiinţeze un start-up;

c) încurajarea colaborării mentor - student în vederea consolidării şi dezvoltării unor elemente ale competenţelor antreprenoriale necesare viitorilor absolvenţi la nivelul învăţământului superior;

d) organizarea de sesiuni de proiecte de start-up, idei de afaceri etc., cu scopul selectării unor propuneri care să fie înaintate consiliului executiv spre evaluare şi feedback;

e) organizarea de concursuri pentru atragerea de finanţări pentru cele mai bune proiecte;

f) coordonarea activităţii tuturor incubatoarelor de afaceri, întreprinderilor simulate şi altor entităţi antreprenoriale, din cadrul instituţiei de învăţământ superior.

ECHIPA SAS

Echipa
PASTIU CARMEN ADINA - COORDONARE PROIECT

carmen.pastiu@uab.ro

Echipa
DRAGOLEA LARISA

larisadragolea@uab.ro

Echipa
TAMAS ATTILA

attila.tamas@uab.ro